x close
Acasa Arhiva Cultura morcovului: Semănatul morcovilor se face primăvara între 1-10 martie

Cultura morcovului: Semănatul morcovilor se face primăvara între 1-10 martie

02 Mar 2011 - 08:59
Cultura morcovului: Semănatul morcovilor se face primăvara între 1-10 martie
Cultura morcovului se practică cel mai mult în câmp descoperit, iar pe suprafeţe mici în adăposturi din plastic şi sere în perioada rece a anului. Se pretează pentru exploataţii mici şi mijlocii. Rădăcinile de morcov conţin săruri minerale de Fe, Ph, K, Cu, Bo, vitamina B, C, fiind bogate în vitamina A. Ele au proprietăţi terapeutice deosebite: tonic, remineralizant, diuretic, cicatrizant intestinal. Cultura morcovului este prezentă pe întreg teritoriul României, dar zonele favorabile le întâlnim în luncile râurilor în Câmpia de Vest, Câmpia Transilvaniei şi pe terenurile irigate din sudul ţării.

Soiurile recomandate pentru cultivare sunt: Bangor H, Nantes, Nassau H pentru cultura timpurie şi Chentenay, Karlena, Fontana H pentru cultura târzie .

Semănatul se face primăvara între 1-10 martie şi vara între 15-30 iunie, cu o normă de 4-6 Kg/ha sămânţă, la adâncimea de 1,5-2,5 cm în benzi. Semănătura se lucrează cu tăvălugul, pentru a se pune sămânţa în contact cu solul. Încă înainte de răsărire se face o praşilă oarbă printre rânduri sau se lucrează cu grapa stelată. Rândurile se cunosc datorită plantei indicatoare cu care a fost amestecată sămânţa şi care răsare foarte repede.

Lucrările de îngrijire constau din combaterea crustei, afânarea solului, plivitul, răritul, combaterea buruienilor, fertilizarea cu azot, combaterea bolilor şi dăunătorilor. Se fac tratamente contra manei, putregaiului negru şi muştei morcovului.

O lucrare foarte importantă pentru morcov, care se face de obicei în două reprize, este răritul. Primul rărit se execută cam la 3 săptămâni după răsărire în urma lui plantele rămânând distanţate la 6-7 cm pe rând.

Al doilea rărit urmează după alte două trei săptămâni, după care plantele rămân distanţate la 12-14 cm pe rând. Morcovii rezultaţi de la cel de-al doilea rărit pot fi daţi în consum; cei din primul rărit nu pot fi folosiţi, deoarece sunt prea mici.

Răritul se face după o ploaie, pe solul reavăn, pentru a nu deranja plantele care rămân în cultură. Recoltarea se efectuează eşalonat la soiurile timpurii (iunie-iulie) şi într-o singură fază, toamna târziu (septembrie-octombrie), după căderea brumelor la soiurile destinate păstrării şi consumului de iarnă.

În acest caz, lucrarea se face manual sau semimecanizat cu dislocatorul de rădăcini DLR-4 în agregat cu U-650, după care rădăcinile se adună în grămezi, se îndepărtează frunzele, se sortează şi se transportă la depozit.

Producţia de rădăcini variază între 15-20 t/ha la soiurile târzii.

Indicatori tehnico-economici

Cultura morcovului se pretează la mecanizarea tuturor măsurilor agrotehnice, de la pregătirea ternului şi semănat până la recoltare inclusiv, dar pe suprafeţe mici se lucrează manual. În acest sens s-a calculat un consum de forţă de muncă vie de 710 ore-om şi de forţă de muncă mecanizată de 50 ore-om. Cel mai mare consum se constată la adunat, încărcat şi sortat rădăcini.

Indicatorii tehnico-economici

Indicatori Unitatea de masura Valori
Producţia kg/ha 30000
Consum de apă pentru irigat m3/ha 1330
Îngrăşăminte chimice kg/ha 40
Consum forţă de muncă manuală Ore-om/ha 710
Consum de forţă de muncă mecanizată Ore-mecanizator/ha 50
Productivitatea muncii Ore-om/t 23,4


Lucrările fluxului tehnologic

 

Denumirea lucrării tractor
utilaj
Lucrări
manuale
Lucrări mecanizate
Mobilizarea + nivelarea
terenului de 2 ori
U-650M GD-3,2 +
NT-2
  4.40

Încărcat, descărcat,
transportat, administrat
îngrăşăminte chimice
U-650M MA-3,5 1.00 0.50
Arătura de baza U-650M PP-4-30   2.44
Grăparea terenului U-650M GD-3,2   10.0

Încărcat + descărcat, aplicat
îngrăşăminte chimice
U-650M
MA-3,5
1.00 0.50
Pregătirea soluţiei şi
erbicidarea de 2 ori
L-445 EEP-600 2.00 0.75
Deschis rigole de udare U-650M M.D.R.   0.83

Udarea solului în brazde
U-650M MMS-2,8 1.25 1.10
Semănatul L-445
SPC-6
  1.25
Irigarea de 4 ori     40.00 20.00
Tratamente fitosanitare L-445 MSP3x300 1.00 1.00
Prăsitul mecanic de 3 ori L-445 CL-2,8   4.75
Prăsitul manual Manual   66.0  
Dislocat rădăcini L-445 DLR-4   2.50

Adunat rădăcini
Manual   198.00  
Încărcat + transportat rădăcini U-650M RBA-2 100.00 10.00
Sortarea rădăcinilor Manual   300  
Desfiintarea culturii U-650M GD-3,2   1.00
TOTAL     710.25 49.99


Autori: Prof.univ.ing. Bujor Manescu, Conf.univ.dr. ing. Marcela Stefan

Comentarii
Adauga comentariu