x close
Acasa Arhiva Zonarea hibrizilor în cultura de porumb boabe

Zonarea hibrizilor în cultura de porumb boabe

24 Sep 2010 - 11:59


seminte-porumbLa alegerea celui mai potrivit hibrid de porumb pentru fiecare unitate de producţie, se va ţine seama de particularităţile specifice ale hibridului, cerinţele faţă de resursele termice existente în arealul de cultură (lungimea perioadei de vegetaţie), organizarea producţiei şi modul de recoltare (manual, mecanizat, sub formă de ştiuleţi sau boabe, plantă întreagă, pentru însilozat etc.), condiţiile naturale şi ponderea cerealelor păioase cultivate după porumb.

Ţinând1 seama de interacţiunea complexă între factorii menţionaţi mai sus şi că, de fapt, hibrizii se diferenţiază atât prin precocitate, cât şi prin reacţia specifică faţă de acţiunea condiţiilor nefavorabile de mediu, este important ca în fiecare unitate să se cultive 2-3 hibrizi. Se vor avea în vedere în primul rând hibrizii care valorifică din plin lungimea perioadei optime de vegetaţie pentru porumb, ţinându-se seama şi de faptul că în unele zone seceta şi arşiţa din a doua jumătate a verii impun cultivarea unor hibrizi mai timpurii, care scapă de influenţa negativă a acestora.

Faţă de cele menţionate mai sus, facem următoarele recomandări, privind alegerea hibrizilor româneşti, creaţi în staţiunile de la: Fundulea, Lovrin, Turda, Podu Iloaiei şi Suceava în funcţie de zonarea lor, cerinţele termice ale acestora şi resursele naturale.

În zona 1 cu resurse termice peste 1.600 gr. C, se recomandă a se cultiva hibrizii din grupele de maturitate mijlocie, semitârzie şi târzie:

hibrizii cu perioadă de vegetaţie mijlocie, aparţinând la grupa FAO 401-500: Opal, Ovidiu, Paltin, Fundulea 322, Rapid, Fulger şi Şoim, ultimii doi cu bobul semistlicos, se vor cultiva în mod deosebit pe terenurile pe care urmează a se semăna cereale de toamnă, iar hibrizii Fundulea 322, Fulger şi Şoim, în zonele secetoase, pentru a diminua efectele negative ale secetelor târzii asupra producţiei;

hibrizii semitârzii aparţinând la grupa FAO 501-600 se vor cultiva pe cele mai multe din suprafeţele ocupate cu porumb din această zonă. Cei mai timpurii, Partizan, Rapsodia, Pandur, Octavian, Fundulea 376 şi Vultur se pot cultiva şi pe terenurile pe care urmează cereale de toamnă, iar ceilalţi, Robust, Danubiu, Granit (cu bobul semisticlos), Safir, Olt, Faur, Campion, Dacic, Orizont, Fundulea 410 şi Lovrin 400 constituie hibrizii de bază ai zonei;

hibrizii târzii, aparţinând la grupa FAO 601-650: Cocor, Temerar şi Fundulea 365 (ultimii cu bobul semisticlos) se vor cultiva numai în arealele cele mai favorabile sub aspectul resurselor termice şi al aprovizionării cu apă.

În zona a 2-a, cu resurse termice între 1.500 şi 1.600 gr. C. se recomandă a se cultiva hibrizii din grupele de maturitate mijlocie şi semitârzie:

hibrizii cu perioadă de vegetaţie mijlocie, grupa FAO 401-500, Andreea, Opal, Ovidiu, Fundulea 322, Rapid, Fulger şi Şoim se recomandă a se cultiva pe terenurile pe care urmează cereale de toamnă, iar Ovidiu, Paltin, Fundulea 322, Fulger şi Şoim şi în arealele cu frecvenţă ridicată a secetelor târzii, pentru a evita efectele negative ale acestora;

hibrizii semitârzii, grupa FAO 501-600: Partizan, Rapsodia, Pandur, Octavian, Fundulea 376, Vultur, Robust, Danubiu, Granit (cu bobul semisticlos), Safir, Olt, Faur, Campion şi Dacic, trebuie să constituie hibrizii de bază în realizarea unor producţii mari de porumb în arealele favorabile culturii porumbului din cadrul acestor zone. Î

n zonele 1 şi 2 de favorabilitate termică, în condiţii de semănat mult întârziat, până la 15 iunie din cauza băltirilor de apă sau a calamitării unor culturi, precum şi în cultură succesivă irigată, după unele plante furajere sau chiar cereale de toamnă, se recomandă hibrizii rezistenţi la helmintosporioză, hibridul cu perioadă de vegetaţie mijlocie Rapid şi hibridul timpuriu Ciclon, în funcţie de data semănatului şi scopul urmărit, producţie de boabe, siloz sau masă verde.

În zona a 3-a cu resurse termice cuprinse între 1.401 şi 1.500 gr. C se recomandă să se cultive hibrizii cu perioadă de vegetaţie semitimpurie şi mijlocie:

hibrizii semitimpurii, grupa FAO 301-400, Elan, Roxana, Podu Iloaie 110, Turda 200, Turda 200 plus, Minerva, Saturn, Milcov şi Neptum, Oana şi Oituz se recomandă pentru arealele mai puţin favorabile, iar primii 6 şi ca plantă premergătoare pentru cerealele de toamnă;

hibrizii cu perioadă de vegetaţie mijlocie, grupa FAO 401-500, Andreea, Opal, Paltin, Fundulea 322, Rapid, Fulger şi Şoim (ultimii doi cu bob semisticlos) se recomandă cu hibrizi de mare productivitate pentru această zonă.

În zona a 4-a, cu resursele termice cuprinse între 1.201-1.400 gr. C se recomandă a se folosi hibrizi timpurii şi semitimpurii:

hibrizi timpurii, grupa FAO 250-300, se vor cultiva pe terenurile pe care urmează cereale de toamnă şi unde semănatul s-a făcut cu o oarecare întârziere faţă de epoca optimă. Din această grupă fac parte hibrizii: Suceava 108, Doina, Betuflor, Dana, Ciclon, Cristal şi Turda 160;

hibrizii semitimpurii, grupa FAO 301-400, Elan, Roxana, Podu Iloaie 110, Turda 200, Turda 200 plus, Turda super, Minerva, Saturn, Milcov, Neptun, Oana şi Oituz, vor constitui hibrizii de bază pentru obţinerea unor producţii ridicate, în arealele cele mai favorabile ale zonei sub toate aspectele, dar în special sub aspectul resurselor termice.

În zona a 5-a cu resurse termice cuprinse între 1.001-1.200 gr. C se recomandă a se cultiva hibrizi foarte timpurii şi timpurii:

hibrizi foarte timpurii Montana, Suceava 95 şi Bucovina cu cerinţele termice cele mai scăzute, de 801-1.000 gr. C se vor cultiva pe terenurile mai reci şi mai umede, unde semănatul de regulă se face cu întârziere;

hibrizii timpurii, Suceava 108, Doina, Betuflor, Dana, Ciclon, Cristal şi Turda 160, vor ocupa cele mai întinse suprafeţe ale acestei zone.

În zona a 6-a cu cele mai reduse resurse termice, cuprinse între 800-1.000 gr. C se vor cultiva numai hibrizii cei mai timpurii, cu cele mai mici cerinţe termice, Montana, Suceava 95 şi Bucovina.

Alături de hibrizii româneşti recomandaţi mai sus se pot cultiva şi hibrizi străini înregistraţi în România, sau cel puţin testaţi în condiţiile ţării noastre, sub recomandarea şi responsabilitatea firmelor producătoare sau a celor care se ocupă de comercializarea lor.

În aceste cazuri cultivatorii trebuie să se documenteze temeinic cu privire la concordanţa între cerinţele biologice ale hibrizilor şi resurselor termice ale zonei în care urmează a se cultiva hibridul, cu privire la reacţia specifică a hibridului faţă de condiţiile de climă (temperaturi extreme, secetă şi arşiţă), atacul de boli şi dăunători, starea fertilităţii solului şi tehnologia disponibilă.

Deosebit de importante pentru cultivatori sunt garanţiile privind autenticitatea, puritatea biologică şi valoarea culturală a seminţelor pe care le cumpără.

Autor: Ing. Constantin Burlacu
Citeşte mai multe despre:   porumb,   cultivarea porumbului
Comentarii
Adauga comentariu